keskiviikko 29. joulukuuta 2010

Avartajat aloittivat Porissa

Millainen on sinun museokäyntisi? Mitä odotat museoilta? Kaipaatko tapahtumia, työpajoja vai jotakin aivan muuta? Tämänkaltaisia kysymyksiä esittivät Satakunnan Museo ja Porin taidemuseo houkutellessaan aikuisyleisön edustajia kehittäämään museoita kanssaan. Molemmat museot ovat mukana Avara museo –hankkeessa vastuualueenaan aikuisväestö ja seniorit. Halusimme aikuisyleisölle suunnattujen palveluiden ja toimintamallien kehittämistyöhön mukaan yleisön edustajia kertomaan toiveistaan ja tarpeistaan. Palautetta on toki molemmissa museoissa kerätty aiemminkin, mutta hankkeen myötä palautteesta haluttiin vuorovaikutteisempaa. Niin syntyi museoiden yhteinen Avartajat-ryhmä.

Houkuttelimme Avartajiin mukaan kaikenlaisia aikuisia museoiden tapahtumissa, sähköpostilistoilla ja verkkosivuilla. Lisäpontta antoi Satakunnan Kansan kirjoittama juttu toiminnan käynnistämisestä. Alkuperäisenä tarkoituksena oli koota n. 5-7 henkilön ryhmä, mutta mukaan ilmoittautui yli 20 museoiden kehittämisestä kiinnostunutta aikuista. Lopulta päätimme aloittaa isolla porukalla, sillä emme raaskineet käännyttää ketään asiasta innostunutta pois. Ilmoituksillamme emme tosin onnistuneet tavoittamaan museoissa käymättömiä ihmisiä, mutta heidätkin tulemme hankkeen toiminnassa huomioimaan.

Avartajien ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Satakunnan Museolla joulukuun alussa. Kahvittelun lomassa kukin kertoi itsestään sekä motiiveistaan osallistua toimintaan. Joulukuulle sovittiin vielä toinen tapaaminen, jolloin kiersimme Satakunnan Museon taustatiloissa. Halusimme näyttää millaisia ihmisiä museossa on töissä, millaisilla resursseilla ja millaisissa tiloissa töitä tehdään, kertoa kokoelmatyöstä jne. Mukana kertomassa työstään oli toimistovirkailija, hankekoordinaattori, kuva-arkistonhoitaja, museonjohtaja, toimistonhoitaja, kokoelmista vastaava amanuenssi, näyttelymestari sekä tekstiilikonservaattori. Saadun palautteen perusteella kierros oli Avartajille mieluisa ja antoi uutta tietoa museon toiminnasta.  

Avartajien tapaamisissa on ollutmukana myös museologian opiskelijoita Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta (Turun yliopisto/Porin yliopistokeskus). He kirjaavat ja havainnoivat ryhmässä käytyä keskustelua ja Avartajien antamaa palautetta. Avartajien tapaamisten anti välitetään museoiden henkilökunnalle ja heidän kanssaan käyty keskustelu puolestaan takaisin Avartajille, jotta voimme yhdessä pohtia millaisia ideoita ja asioita museo voisi toteuttaa ja millaisia - ja mistä syystä - ehkä ei.

Tarkoituksenamme on kevään aikana tutustua Satakunnan Museon eri toimipisteisiin (4 kpl) sekä Porin taidemuseoon kahdesti. Toimintaan tutustumisen lisäksi Avartajat saavat tehtäviä, jotka voivat olla esim. tapahtumien tai työpajojen ideointia, näyttelytoimintojen testaamista tai ääneen ajattelua. Keskusteltavaa ryhmässä tuntuu riittävän ja sille haluamme myös varata riittävästi aikaa. Tulevat tapaamiset näyttävät, millaiseksi Avartajien toiminta muodostuu, mutta alkuaskeleiden jälkeen vaikuttaa vahvasti siltä, että luvassa on rutkasti oppimista ja antoisia hetkiä puolin ja toisin!

torstai 23. joulukuuta 2010

Hyvää joulua!

Avara museo -hankkeen ensimmäinen vuosi on pian takana. Vuosi on ollut yhtä oppimista: ESR -hankekiemuroiden oppimista, uusien työskentelytapojen oppimista, oppimisesta oppimista. Ja oppiminen varmasti jatkuu myös ensi vuonna.

Avara museo -hanke on hyvällä mallilla. Perimmäinen tavoitteemme eli museotyöntekijöiden aikuispedagogisen osaamisen lisääminen ja museoiden kehittäminen avarammiksi oppimisen paikoiksi on nytkähtänyt ainakin piirun verran eteenpäin. Monet hankkeessa suunnitellut toiminnot alkavat konkretisoitua toden teolla ensi vuonna. Esimerkiksi tammi-helmikuussa kokoontuvat ensimmäiset AVAAMO-ryhmät Lappeenrannassa, Jyväskylässä ja Tampereella.

Ensi vuoteen!

keskiviikko 22. joulukuuta 2010

Werstas luopuu pysyvästi pääsymaksuista


Työväenmuseo Werstas muuttui piirun verran avarammaksi, kun museon hallitus päätti luopua kokonaan pääsymaksuista 21.12.2010 alkaen.  Vapaan sisäänpääsyn avulla halutaan taata museopalvelujen saavutettavuus kaikille tulotasoon tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Pääsymaksuttomuuden myötä kynnys tulla tutustumaan näyttelyihin ja viettämään aikaa museossa on entistä matalampi.

Werstas haluaa omalla toiminnallaan ehkäistä ihmisten syrjäytymistä ja yhteiskunnan eriarvoistumista. Eväitä henkiseen hyvinvointiin myös niille, joiden taloudelliset resurssit kulttuurista nauttimiseen ovat rajalliset. Museo voi olla jatkossa enemmän myös kohtauspaikkana, jonne ihmisten on helppo tulla viettämään aikaa, tapaamaan ystäviä ja nauttimaan monimuotoisesta kulttuurista maksutta. Ilmainen sisäänpääsy Werstaalle kattaa kaikki museon näyttelyt. Tällä hetkellä avoinna ovat Meirän kaupunki, Metsäkansa, Likainen menneisyytemme, Tekstiiliteollisuusmuseo ja Höyrykonemuseo

torstai 16. joulukuuta 2010

Tavallisten ihmisten museo

Marko Leppänen kirjoitti keskiviikon 15.12. Helsingin Sanomissa mukavan jutun filosofi Mikko Lahtisesta. Juttu koski lähinnä hänen tänä vuonna julkaistua teostaan Kirjastojen maa, jota varten Lahtinen on kierrellyt vuosikausia erilaisissa suomalaisissa kirjastoissa. Jutussa Lahtisen meriiteiksi mainitaan, että hän toimi Niin&Näin lehden päätoimittajan vuosina 1994-2006. Leppänen kirjoittaa, että lehdessä on ideana ”käsitellä filosofiaa avarassa, myös 'tavallisille ihmisille' avautuvassa muodossa”. Siinäpä meille käännös Avaralle museolle; Tavallisten ihmisten museo.

tiistai 14. joulukuuta 2010

Oppiakko Suomesta suomeksi?

Innostuin kovasti Kaija Kaitavuoren artikkelista Museo ja yleisö ( Museologia tänään 2007). Kuten Ullakin aiemmin kommentoi, löysin minäkin tuosta artikkelista monia kohtia mihin olen tässä hankkeessa kompastunut. Kaitavuori kysyy kenelle museo on tarkoitettu ja keitä siellä toimii. Siis toimii - ei työskentele. Onko museokävijä museossa toimija? Missä määrin se on edes suotavaa? Yhdyn täysin Kaitavuoren näkemykseen siitä että oppimisympäristöajatuksen piiriin kuuluvat kaikki museossa tapahtuvat kokemukset ja elämykset. Painotan sanaa tapahtuvat. Jos museossa kävijä ei ole toimija, millainen tapahtuma jossa kävijä oppii jotain, voi olla? Nämä asiat tulevat hyvin konkreettisesti esiin omassa hankkeessani. Mitä maahanmuuttajat voivat oppia museossa ja miten he voivat oppia? Lataammeko päähän kaupungin perustamisvuosiluvun vai 'opetammeko' käyttämään museoita laajemmin, mihin tahansa tarkoituseen. Voisiko se edes olla mahdollista. Kuten Kaitavuori kirjoittaa: 'Museo on täynnä kirjoittamattomia, ääneen lausumattomia sääntöjä ja oletuksia siitä, mitä siellä tulisi tehdä ja miten siellä tulisi toimia. Useat näistä oletuksista koskevat sitä, mitä museoissa ei pidä tehdä. Tästä kaikesta muodostuu museokäytös. Museokäytöstä ei varsinaisesti opeteta, se opitaan hyvin varhain ja museokulttuurissa elävät ihmiset tietävät ikään kuin 'luonnostaan' miten museoissa tulee käyttäytyä. ' Ja jatkaa: Museon annettuina pidetyt oletukset paljastuvat, kun museoon tulee vieras joka ei ole omaksunut museokäytöstä. Esimerkiksi henkilö, jonka kokemuspiiriin ei kuulu museoinstituutio lainkaan, joutuu kysymään asioita, joita museo ei kerro. Se miten museo ¨puhuu¨ei olekaan universaalia: äkkiä sanattomat itsestäänselvyydet eivät olekaan selviä, vaan niitä joudutaan artikuloimaan ääneen. Museokokemuksen puute saattaa johtua kulttuurista tai sosiaalisista tekijöistä. Yksi syy kokemattoman vastentahtoisuuteen tulla museoon voi hyvinkin olla se, että kävijästä tuntuu kuin hän olisi väärässä paikassa, kuin ei kuuluisi joukkoon. Museon yleisötyön ydinkysymyksiä on, miten se suhtautuu näihin ulkopuolisuuden kokemuksiin, työstää niitä ja avaa sisäpiiriläisten maailmaa.'
Uskoisin että juuri tähän ulkopuolisen rooliin tulemme kurssilaistemme kanssa pureutumaan enemmän. Mihin kaikkeen museossa harjoittelussa oleva kurssilainen saa/voi/pitää osallistua ja kuinka paljon heiltä odotamme? Museoissa on, kuten Kaitavuori kirjoittaa, paljon myös ääneen lausumattomia käytäntöjä siitä miten se työyhteisönä toimii. Pitääkö nekin sisäistää ja 'oppia olemaan hiljaa' -kuten yksi kurssilainen jo ehätti toteamaan. Opitaanko museoissa siis olemaan hiljaa vielä aikuisenakin? Sekä asiakkaana että työyhteisössä? On kiinnostavaa nähdä mitä kurssilaiset saavat aikaan harjoitteluissaan eri museoissa, käytännössä tullaan näkemään kuka saa sanoa ja vaikuttaa museoissa.
Museopedassa rajataan tiettyjä kohderyhmiä, tämä on varmasti selvää kaikille, mutta millä perusteilla? Kuten Kaitavuori kirjoittaa, taustalla on ajatus ihmisten erilaisista oppimistyyleistä ja tarpeista. Olen pohtinut kovasti mikä on maahanmuuttajan oppimistyyli - no hei, sama kuin kysyisi keneltä tahansa vastaantulijalta miten hän oppii tai mitä oppimisella ymmärtää. Kuitenkin museopedaa kohdennetaan ja maahanmuuttajat ovat yksi 'ryhmä' jonka määrittää vain se että henkilö on muuttanut Suomeen. Onko se sitten riittävä peruste tulla museoon? Jollain lailla meidän on pyritävä kattamaan mahdollisimman monen erilaisen Suomeen muuttaneen henkilön tarvetta tietää uudesta kotimaastaan, tutustua siihen kulttuuriin ja alueeseen mihin on tullut. Kirjo on valtaisa mutta 10 kurssilaisen voimin teemme töitä tämän eteen hartiavoimin.


Viimeisessä osahanketapaamisessa (Lataamossa) tapasimme Tekniikan museolla. Olen nyt piipahtanut tuossa museossa jo kahdesti, monessa muussa vastaavalla tavalla. Seminaareissa ja palavereissa ja aina se itse museoon tutustuminen on jäänyt läpijuoksuksi. Huvittavaa tästä tällä kertaa teki se että keskustelimme siitä miten saadaan yritykset jotka pitävät museota kokouspaikkana, tutustumaan myös museoon. Miten ihan oikeasti on meidän museolaisten palavereiden laita? Kuinka usein itse olet jäänyt seminaarin jälkeen tutustumaan museon näyttelyyn (koska yleensä aika on varattu tilaisuuden loppuun)? Jos emme osaa tätä 'markkinointia' ja sijoittamista keskenämme niin kuinka osaamme kaupata sitä ulos? Eiköhän upoteta näyttelyyn tutustuminen yhdeksi aiheeksi tapaamiselle kuin tapaamiselle.

Museot oppimisen paikkoina ja oppivina organisaatioina


Joulukuun alussa käynnistyi uusi EU-hanke The Learning Museum (LEM), jonka tavoitteena on luoda eurooppalaisten museoiden ja kulttuuriperintöorganisaatioiden verkosto elinikäisen oppimisen teeman ympärille. LEM tarkastelee museoita sekä oppimisen paikkoina että itsessään oppivina organisaatioina. Hanke on saanut rahoituksen Elinikäisen oppimisen Grundtvig- ohjelmasta. Suomen museoliitto on hankkeessa partnerina yhdessä parinkymmenen muun eurooppalaisen (ja yhden pohjoisamerikkalaisen) organisaation kanssa. Toiveena on, että saamme LEMistä uutta eurooppalaista näkökulmaa Avara museo -hankkeeseen.

LEM-hankkeen avaustapaamisessa oli mielenkiintoista kuulla partnereiden esittelyjä omista organisaatioistaan. Museot ja muut kulttuuriperintöorganisaatiot ympäri Euroopan ovat tehneet paljon työtä elinikäisen oppimisen ja aikuisten parissa. Osaamista ja hyviä käytäntöjä on olemassa. LEMin yhtenä tavoitteena on tämän osaamisen ja tietouden levittäminen. Tämä on tarkoitus tehdä mm. hankkeen verkkosivujen kautta. Verkkosivut avautuvat koko laajuudessaan vasta helmikuussa 2011, mutta pistäkää nyt jo mieleen osoite www.lemproject.eu.

LEM järjestää kolmen toimintavuoden aikana useita seminaareja. Ensimmäinen seminaari järjestetään ensi vuoden lokakuussa Tampereella yhdessä Avara museo -hankkeen kanssa! Merkatkaa kalentereihinne päivämäärä 12.10.2011. Lisätietoa seminaarin ohjelmasta julkaistaan aikanaan tässä blogissa ja Museoliiton tiedotuskanavien kautta.

maanantai 13. joulukuuta 2010

Werstas – museopedagogiikan pohdintaa

Museopedagoginen toiminta ja Avara museo hanke liittyvät keskeisesti kysymykseen oppimiskäsityksestä. Museolla on oma oppimiskäsityksensä ja minulla omani. Näiden kahden käsityksen tulisi olla riittävän samankaltaiset. On varsin hankalaa kirjoittaa aiheesta, mikä on oppimiskäsitykseni, aivan kuten tuntuu mahdottomalta määritellä mitä on aikuispedagogiikka Avara museo-hankkeessa. Leena kirjoitti aiemmin omana tiivistettynä käsityksenään Avara museo hankkeesta, että oppiminen on tiedon rakentamista yhdessä. Ajatukseen on hyvä yhtyä, koska me eri osahankkeissa toimijat varmasti ja luontevasti opimme toisiltamme koko hankkeen aikana. Muutama kommentti luvun alla olleista artikkeleista myös minulta.

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n Missiot: Yhdistyksen esittämä mission on muutaman vuoden vanha, joten ehkäpä siitä syystä pedagogien tehtävä välittäjinä korostuu. Tuntuu aika erikoiselta, että museoiden yhtenä tavoitteena on esitellä kokoelmia yleisölle ja museossa tarvitaan erillinen henkilökunta välittäjäksi ”yleisön” ja tutkijoiden välille. Missiosta välittyy vaikutelma, että kyse on jonkinlaisen tulkin tehtävästä kahden eri kieltä puhuvan ihmisryhmän välillä.

Museopedagogiikan määrittelyä teoksessa Venäläinen Päivi (toim. 2007) Kulttuuriperintö ja oppiminen: Artikkelin pohjalta on helppo todeta, että Avara museo-hankkeen koko rakenne pitää sisällään ajatuksen, että museo on yleisöä palveleva kulttuurilaitos. Museo on siirtynyt voimakkaasti dialogiseen suhteeseen yleisön kanssa. Tämä on ainakin Werstaan osalta ulottunut myös näyttelysuunnitteluun. Artikkelissa todetaan, että museopedagogiikka tarkastelee museokäyntiä kokonaisvaltaisesti eli kaikkea mitä kävijä kohtaa museossa. Tämä tarkoittaa yhä enemmän kävijän hahmottamista asiakkaana, joka haluaa kokea kokonaisvaltaisen ja moniaistisen elämyksen. Elämyksen tuottajana voi olla yhtä hyvin silmää miellyttävä asiakaspalveluhenkilökunta kuin näyttelyn sisältö. Tämä kokonaisvaltainen elämys voi olla myös se, että museossa on huono ilma, tylsiä näyttelyitä ja oppaalla puheessaan ärsyttäviä maneereita.

Museologia tänään (toim. P. Kinanen, 2007) –Kaija Kaitavuori: Museo ja yleisö Kommentoin jo aiemmin Annan tekstiä museon erilaisista asiakasryhmistä. Näinä aikoina pohdin kuluneen syksyn aikana toteutettua Avaran museon ohjelmaa ja ensi kevään suunnitelmia. Kaija Kaitavuoren artikkelissa törmäsin moneen ongelmakohtaan, jotka olen kohdannut käytännön toiminnassa kuluneina kuukausina. Kaitavuori kirjoittaa mm. museosta julkisena tilana, jonka pitäisi pystyä palvelemaan hyvin erilaisia ihmisiä. Heillä pitäisi olla mahdollisuus toimia ja näkyä tilassa haluamallaan tavalla. Tämä ajatus korostaa voimakkaasti vuorovaikutusta. Toisaalta museolla ja sen henkilökunnalla on rooli asiantuntijoina. Kuten Kaitavuori toteaa, julkisen tilan ajatuksen kautta museo voisi olla keskustelufoorumi erilaisille näkemyksille.

Taannoin Avaran museon Tuunaustiistai-työpajaan saapui innostunut nainen, joka hihkui onnellisena päästessään hypistelemään Finlaysonin tehtaan vuosikertafroteeta. Hän huusi miehelleen näyttelyyn, että tämä tulisi myös mukaan työpajatilaan. Tämän jälkeen hän totesi minulle:
-    Anteeksi, kun mä nyt näin huudan, kun ei museossa varmaan sais huutaa.
Kuten Kaija Kaitavuori kirjoittaa, museot odottavat kävijöiltään tietynlaista käytöstä. Museo on täynnä kirjoittamattomia sääntöjä, joihin täytyy oppia. Museossa on ennen kaikkea sääntöjä siitä mitä ei voi tehdä. On mielenkiinnotonta keskustella siitä mihin saa, tai ei saa koskea. Mielenkiintoisempia ovat hienovireisemmät odotuksen ihmisten käyttäytymiselle. Kaitavuori kirjoittaa artikkelinsa lopuksi niistä peloista ja ennakkoluuloista, joita avoimempi museo voi henkilökunnassa aiheuttaa. Hyvin tunnistettava ajatus on riman laskeminen liian alas. Pelkoihin liittyy käsitys, että museon sisältö köyhtyy jos sitä käsitellään muilla kuin ammattilaisen välinein. Lopuksi voisi palata Leenan ajatukseen tiedon rakentamisesta yhdessä museon yleisön kanssa. Miten se tehdään?

keskiviikko 24. marraskuuta 2010

Ajatuksia eilisen asiantuntijaseminaarin tiimoilta

24.11.2010

Hankeryhmässä olemme keskustelleetkin jo Lasse Lipposen viittaamasta kirjasta Tutkiva oppiminen - Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä (Hakkarainen, K. Lonka, K ja Lipponen L. 2005). Kirja on miellyttävää luettavaa, sen tyyli on tiedekirjaksi erittäin oivallinen ja antaa hyvin ajatuksia Avara museo -hankkeelle ja kaikille semiaarissa olleille, joita oppiminen kiinnostaa. Suosittelen myös perehtymistä kirjaan, antaa varmaan meille kaikille jotakin ajateltavaa.

Anneli Leppäsen luento antoi mukavia eväitä työhömme aiheen parissa: kulttuurilla on niin paljon positiiviseen elämälaatuun vaikuttavia tekijöitä. Etenkin silloin, kun saamme ihmiset sen äärelle. Sitähän tässä hankkeessa tehdään (ks. hankkeiden kohderyhmät), yhä enemmän aikuisiakin museoihin yritysten ammattijärjestöjen ym. Annelinkin esittämien esimerkkien kautta. Ilahduttavaa oli, että erilaiset opintopiirit ja kerhot koetaan hyvinvointia tukevina tekijöinä (etenkin naisilla, ei varmasti tarkoitettu että poissulkisi miehiäkään). Tämän kuultuamme into aloittaa AVAAMO-ryhmien toimintaa tuntuu olevan suuri. Ajattelin, että teemme tähän blogiin oman välilehden otsikolla AVAAMO-toiminta, jonne pistetään olennaisimpia ajatuksia, tietoja, tiedotusta jne. Mitä ryhmissä tulee tapahtumaan ensi vuoden aikana, suosittelen edelleen, että käyttäisimme tätä blogia siihenkin tarkoitukseen. Mutta kaikesta tästä lisää vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa. Kommenttia viestiin, jos on herännyt uusia ajatuksia nukuttuamme yön yli.

Museoiden ja yritysten esimerkit - Tekniikan museo ja HSY (en muista nimeä edelleenkään ulkoa) sekä Ateneumin Suomen mittakaavassa suuren luokan yritysyhteistyö Picasso-näyttelyn yhteydessä, olivat avauksia aiheeseen museoiden ja yritysten yhteistyö. Serlachius-museoiden - siis Gustafin ja Göstan museot, kävijää lähemmäksi tuova museon nimi - esittelemä malli on mielestäni hyvä työkalu tai -malli arvioida oman museon aikuisille suunniteltuja ja suunnittelun alla olevia toimintoja. Näitä hankkeessa tullaan tulevien vuosein aikaana samaan varmaan lisää. Onko siis teidän museollanne jokin malli museo-yritysyhteistyöstä (ydinsanoina: aikuiskävijät -oppiminen -oppimisympäristö), jonka voisi jakaa muiden kanssa. Lyhyitä kuvauksi voi pistää vaikka tähän postaukseen kommenttina tai kirjoittajalle. Keräämme CICERO Learning -verkostossa tutkimuksen näkökulmasta kaikkia malleja, mitä aiheesta löytyy.

Kiitokset Tekniikan museolle -toimi oivana oppimisympäristönä aikuisille koko päivän.

perjantai 12. marraskuuta 2010

Kaupallisia arvoja museomaailmaan

Havahduin lukemasta Tekesin julkaisemaa "Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua" -opasta yrityksille. Onko museo yritys? Mikä on yritys? Tähän jouduin juuri aiemmin tänään vastaamaan omalla museollamme, kun pohdimme miten luokittelemme museoomme vierailemaan tulevat aikuisryhmät. Onko TEK - Tekniikan akateemisten liitto yritys? Onko sairaalan syöpäosaston työntekijäryhmä yritys? Yritykselle löytyy kyllä virallisia määrittelyjä helposti, mutta kun mietimme aikuisten kohderyhmää, se taloudellisen hyödyn näkökulma vierailevassa ryhmässä ei ole aina niin oleellinen. Kuitenkin Avara museo -hankkeen nimissä on meidän hyvä miettiä, miten erottelemme valtavan heterogeenisen "aikuiset"-ryhmän.

No miksi sitten luin tuota yritysopasta? Museothan tunnetusti luokitellaan yleishyödyllisiksi, voittoa tavoittelemattomiksi organisaatioiksi. Tekniikan museon kohderyhmänä ovat kuitenkin yritykset ja yritysten työntekijät. Meidän tarkoituksenamme on kehittää innovatiivinen palvelupaketti, jota rakennetaan enemmän tai vähemmän yritysten kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kieli millä toimimme tulee olla ymmärrettävää yritysmaailmassa. Meidän täytyy myydä ideamme yrityksille, meidän täytyy rakentaa palveluprosessi ja prosessikaavio - eli meidän tulee havainnollistaa tekemisemme liike-elämälle tutuilla termeillä. Yhtäkkiä tekemisemme onkin museossa yritystoimintaa... :)

Liike-elämän kieli perushumanistille on välillä vaarallisen yksioikoista - ja jopa huvittavaa. Kilpailevat yritykset, taloudelliset saavutukset ja kilpailuedut eivät termeinä istu aivan mutkattomasti kulttuuriperintö-languageen. Mutta siitähän ei tietenkään ole kyse. On kyse löytää uusia tapoja nähdä ja yrittää hahmottaa, miten uusia toimintamalleja voidaan luontevasti ja idearikkaasti saada omaan toimintaan. Ei Tekniikan museo aio ryhtyä osakeyhtiöksi. Tarkoitus on hieman analysoivalla tavalla nähdä mitä ympärillä olevalla maailmalla voisi olla annettavaa yhteistyön merkeissä. Ja se vasta on mielenkiintoista!

tiistai 9. marraskuuta 2010

CICERO - museopedagogiikan pohdintaa hankkeessa

Sovimme viime hanketapaamisessa Tampereella, että kirjoitetaan blogiin pari kohtaa olemassa olevan suomalaisen museopedagogisen kirjallisuuden pohjalta (ks. kirjallisuutta esim. blogipostauksessa Aikuinen avoimissa oppimisympäristöissä 27,.10.2010), jotka sopivat tai eivät niinkään sovi Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -hankkeeseen, kun oppijoina ovat aikuiset museossa.

Kiinnitin lukiessani huomiota kohtiin, joissa puhutaan museon kehittämisestä osallistavan pedagogiikan näkökulmasta. Museota oppimisympäristönä ei voi kehittää vain pedaogit vaan sen tulee olla museon kokonaisvaltaisempaa toimintastrategiaa, lainaus siten Kaija Kaitavuorelta (Museologia tänään s. 293): Keiden vastuulla osallistaminen museossa sitten on? Kyseessä on kaikkien museon toimijatahojen asia. Pedagoginen osasto on keskeinen, mutta se ei voi toimia erillään …. Aikuispedaoginen tavoite (jos sellainen museolla halutaan olevan) tulee olla koko museon tavoite. Toinen kohta, jota pidän hankkeessamme tärkeänä ja jossa on olennaisia termejä (oppimisen prosessi ja oppimisprosessin tuotosten (learning outcomes) mittaamisen vaikeus) on Rikka Haapalaisen tekstikohta (Museologia tänään. s. 328): Museoiden käynnistämät oppimisprosessit … tähän liiittyvä oppiminen on ”epäluotettavaa”, ei mitattavissa olevaa kokemusta.

Kohta, jossa makustelin oppimisympäristö-sanaa on tekstikohta (Malmisalo-Lensu & Mäkinen: Museologia tänään s. 298) : Suomessakin sovellettiin kansainvälistä demokraattisajatusta museosta koko kansan oppimisympäristönä... ja alaviitteeessä viitataan mm. sanoihin kirkkokahvit … näytelmä …. Suuri yleisötapahtumateemapäivä. Mikä siis voidaan lukea pedagogiseksi toiminnaksi? Oppimisen kaikkiallisuuden näkökulmasta myös nämä ovat oppimisen paikkoja ja edellinen tekstikohta viittaa yli sadan vuoden taakse, joten tässä kohdin ollaan varmaan jo ihan toisilla linjoilla tänä päivänä. Seuraavan Riikka Haapalaisen lauseen kanssa en ole eri mieltä - päin vastoin vaan se herätti ajatukseni hankkeen parissa - kun hän kirjoittaa museon kommunikaatiotaidoista yleisön kanssa (Museologia tänään, s. 336): Museot eivät ole onnistuneet löytämään kommunikaatiotapoja, joilla tehdä museoista suurelle yleisölle merkityksellisiä. Tässä kohdin ryhdyin miettimään, löydetäänkö Avara museo -hankkeessa kommunikaatiotaitoja aikuisyleisön kanssa, jossa "apuna" käytetään aikuispedagogisia menetelmiä. Tähän saadaan vastauksia hankkeen aikana.

Muita blogeja

Kankaanpäässä pohditaan tulevaisuuden museota blogissa http://tulevaisuudenmuseo.blogspot.com/ Mielenkiintoista seurata. Lisätty Avara museo-blogin linkkilistalle.

keskiviikko 27. lokakuuta 2010

Aikuinen avoimissa oppimisympäristöissä

Hanketapaamisessa Tampereella 21. lokakuuta 2010 aloitettiin pohdintaprosessi, mitä oppiminen tai pedagogiikka tarkoittaa, kun hankkeen nimi on Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille. Keskusteluun valmistauduttiin lukemalla ennen tapaamista sovitut artikkelit museopedagogiikasta, joita suomeksi on julkaisut viime vuosina (2005 – 2008):
  • Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n Missiot http://www.pedaali.fi/ yhdistyksen nettisivustolta (vuodelta 2005, jolloin yhdistys perustettiin)
  • Museopedagogiikan määrittelyä teoksessa Venäläinen Päivi (toim. 2007) Kulttuuriperintö ja oppiminen, saatavilla pdf-muodossa osoitteesta http://www.edu.fi/download/124309_Kulttuuriperinto_ja_oppiminen.pdf , sivut 104-111
  • Museologia tänään (toim. P. Kinanen, 2007) –julkaisusta 4. pääkappale: Museo viestijänä, joka sisältää Marja-Liisa Rönkön artikkelin Museo mediana. Historiallinen katsaus käsitee aihetta mm. museoarkkitehtuurin ja näyttelyn näkökulmasta (fyysinen oppimisympäristö näkökulma) siirtyen museon rooliin viestijänä nykyisessä tietoyhteiskunnassa. Kaija Kaitavuori, pitkä kokemus museopedagogian alalta, kirjoittaa yleisötyöstä, Museo ja yleisö. Mieleen jäävin näkökulma on että, on vaikea erottaa yleisötyötä ja museoiden museopedagogista toisistaan tai toisin ilmaistuna, museopedagoginen työ on olennainen osa museon yleisötyötä. Anne-Maija Malmisalo-Lensu ja Minna Mäkinen pureutuvat aiheeseen Museo oppimisen paikkana käsitellen kirjoittajista eniten aihetta museopedagogiikka ja sen historia. Kirjoittajat esittelevät museopedagogisen työn eri variaatioita nykyaikana monien käytännön esimerkkien kautta. Riikka Haapalaisen artikkeli pohtii aihetta Museo verkossa. Tässä aiheessa huomaa ajan kulun nopeasti se mikä vuonna 2007 oli tietoteknologisesti uutta, on mennyt jo kovasti eteenpäin näiden muutaman vuoden aikana. Mutta mikä hyvä Haapalaisen artikkelista jää käteen, teknologioiden vaihtuessa, verkkomateriaalisuunnittelu pohjautuu paljon myös pedagogiseen ja yleisötyöajatteluun, jotka aiheena eivät vanhene yhtä nopeasti kuin varsinainen teknologia.
    Lukeminen pyydettiin tekemään kriittisellä ja analysoivalla tavalla. Museopedagogiikka ja museopedagoginen kirjoittaminen on paljolti pohjautunut 1990-2000 luvuilla koulu-museo-lapset-akselille – ei kuitenkaan kaikki, niin kuin edellä mainitut artikkelit osoittavat. Koska tässä hankkeessa kohderyhmänä on aikuiset ja museon kehittäminen avoimen oppimisen paikkana heille, oli lukemisen yhteydessä tarkoitus nostaa aikaisemmasta kirjallisuudesta esille kaksi sellaista kohtaa, jotka tuntuvat palvelevan museopedagogiikan hyvää tekevistä monista vaikutuksista erityisesti tässä hankkeessa. Samoiten tuli lukiessa nostaa esille kaksi sellaista kohtaa, jotka eivät niinkään palvele museopedagogista aikuisnäkökulmaa.

Hanketapaamisessa keskusteltiin aiheesta aktiivisesti. Päätimme siirtää aiheen prosessoinnin tänne blogiin, jotta kirjoittajien ajatuksia voi kommentoida kuka tahansa. Visiona on kehitellä Avara museo-museopedagoginen määritelmä, kun kohderyhmänä on aikuiset. Huom! Vision nimi on todella työnimi, ensimmäisenä tulee mieleen, onko olemassa sellaista kuin aikuismuseopedagogiikka tai tarvitaanko tällaista määritelmää!
Osahanketoimijat eri museoista tulevat kirjoittamaan tänne tämän syksyn (2010) aikana omat oppimiskäsityksensä ja peilaavat niitä mainittuihin artikkeleihin (kaksi tukevaa kohtaa). Tässä lähtee ensimmäinen yksi oppimiseen liittyvä oma näkökulmani: Oppiminen on tiedon rakentamista yhdessä. Osahankkeiden puitteissa tulee postauksi aiheesta lisää.
27. lokakuuta 2010 Leena Tornberg

Museums meet Adult Educators -konferenssi 23.-24.9.2010

Museums meet Adult Educators -konferenssi järjestettiin 23.-24.9.2010 Kööpenhaminassa. Konferenssiin osallistuivat Avara museo -hankkeesta Ulla, Jaana, Leena ja Pauliina. Lisäksi mukana olivat Leena Tokila Museoliitosta ja Kalle Kallio Työväenmuseo Werstaalta. Konferenssipaikkana toimi Vartov, 1700-luvulla rakennettu neljän rakennuksen ja kauniin sisäpihan muodostama kokonaisuus.

Kuva: Kalle Kallio

Kuva: Ulla Rohunen
Runoilija, teologi ja kansaopetuksen "isä" Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) toimi Vartovin seurakunnan pastorina. Tänä päivänä Vartovissa toimii mm. Tanskan museoliitto, Grundtvig Akademi sekä päiväkoti.

Konferenssin avasi MumAE-projektin koordinaattori Margherita Sani. Hän kertoi projekteista, joita on rahoitettu EU:n elinikäisen oppimisen Grundtvig-ohjelmasta. Lifelong Museum Learning (LLML) -projektin yhtenä tuloksena oli hyvin käyttökelpoinen Lifelong Learning in Museums - A European Handbook, joka on ladattavissa verkossa (myös tämän blogin tietopankista). Niin sanottuja Learnin partnership -projekteja ovat olleet mm. Museums tell many stories, Museums and young people, Volunteers for cultural heritage ja Museums as Places for Intercultural Dialogue. Näistä kaksi jälkimmäistä ovat myös julkaisseet teemoistaan käsikirjat, jotka ovat ladattavissa projektien verkkosivuilla. Vielä tänä vuonna starttaa uusi verkostoprojekti The Learning Museum (LEM), jossa myös Suomen museoliitto on partnerina.

Konferenssin ensimmäinen keynote-puhuja oli Desmond O´Neill, geriatri ja aivohalvauksiin erikoistunut lääkäri Trinity Collegesta Dublinista. Hän tarkasteli puheessaan sitä miten vanheneminen vaikuttaa oppimiseen ja miten vanhenevaan oppijaan suhtaudutaan. O´Neillin esityksen selkein viesti oli se, että meidän pitäisi purkaa vanhenemiseen liittyvä myytit ja hyväksyä vanhenemisen kompleksisuus. Ikäihmiset eivät ole kaikki samanlaisia, kuten joskus ihmiset näyttävät luulevan. Itse asiassa kaksi 80-vuotiasta on elämänkokemustensa tuloksena hyvin paljon keskenään erilaisempia kuin kaksi 40-vuotiasta. Kaiken ikäiset ihmiset kasvavat jossain suhteessa ja menettävät jotain toisessa. Väestön ikääntyminen ei O´Neillin mukaan aina ole taloudellekaan haitaksi; rikkaimpia maita ovat ne maat, joissa on paljon senioreita ja ikääntyviä.

Kuva: Kalle Kallio
O´Neill puhui paljon ikääntyvien luovuudesta ja otti esiin lukuisia kuuluisia taiteilijoita, jotka ovat eläneet taiteellisesti merkittävimmät vuotensa vanhemmalla iällä. Esimerkiksi arkkitehti Frank Lloyd Wright oli 73-vuotias kun hän alkoi suunnittelemaan Guggenheim-museon rakennusta New Yorkiin. O´Neill mainitsi ruotsalaisen tutkimuksen Neda Agahi & Marti G. Parker & Kozma Ahacic: Continuity of Leisure Participation from Middle Age to Old Age (2006), jonka mukaan monet ihmiset aloittavat, toisin kuin usein luullaan, kulttuuriharrastuksen iäkkäänä, vaikka eivät olisi aikaisemmin kulttuuria harrastaneet. Toisaalta jatkuvuus harrastustoiminnassa jatkuu eli jos harrastuksiin on jo kuulunut museoissa käyminen, jatkuu tämä iäkkäänäkin. O´Neill myös siteerasi Bernard Isaacsia, joka on todennut, että: "If you design for the old, you include the young; if you design for the young, you exclude the old".

Grundtvig-ohjelman koordinaattori Alan Smith kiiruhti samaan aikaan pidettävästä Grundtvig Tenth Anniversary -konferenssista tuomaan terveisensä museoalalle. Smith kertoi puheenvuorossaan elinikäisen oppimisen ja Grundtvig-ohjelman historiasta, tavoitteista ja osa-alueista. Euroopan unionin Lifelong Learning -ohjelmaan kuuluvat aikuisten oppimiseen keskittyvän Grundtvig-ohjelman lisäksi eri ikäryhmiin ja koulutusasteisiin keskittyvät Comenius, Erasmus ja Leonardo da Vinci -ohjelmat. Grundtvig-ohjelman strategisena tavoitteena on vastata Euroopan ikääntyvän väestön koulutuksellisiin haasteisiin ja auttaa tuottamaan aikuisille polkuja omien tietojensa ja taitojensa kehittämiseen. Lisää EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmasta ks. http://ec.europa.eu/education/index_en.htm.

Kuva: Kalle Kalli
Professori Bob Fryer on mm. brittiläisen Campaign for Learningin puheenjohtaja ja NIACEn hallituksen jäsen. Hän esitti puheenvuoronsa aluksi kysymyksen: What kind of learning is going to be appropriate in the 21st Century? Fryerin mukaan elämme perinpohjaisten ja laaja-alaisten taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen muutosten aikaa ja tämä vaikuttaa myös käsityksiin oppimisesta ja siitä millaista osaamista yhteiskunnassamme tarvitaan.

Fryer käsitteli paljon työelämän muutoksia ja työelämän vaatimuksia oppimiselle. Hän piti Jacques Delorsin johtaman elinikäisen oppimisen komission julkaisemaa raporttia Learning: The Treasure within (1997) ja siinä kehitettyä neljän oppimisen peruspilarin -systeemiä parhaana mitä elinikäisestä oppimisesta on sanottu.


Kuva: Kalle Kallio
Oppimisen neljä ydintarkoitusta/peruspilaria ovat 1. tietämään oppiminen, 2. tekemään oppiminen, 3. oppiminen elämään yhdessä, 4. olemaan oppiminen. Raportti pyrki tarkastelemaan oppimisesta laajassa sosiaalisessa kontekstissa. Myös Fryerin mukaan oppimisen tulisi tarkoittaa oppimista kaikkialla: työssä, koulussa, kotona, elinikäisesti ja elämänlaajuisesti. Hän totesikin, että oppimisesta tulisi tehdä normaalia!

Landesmuseum Linzin johtaja ja NEMOn hallituksen jäsen Peter Assmann puhui museoiden pedagogista ohjelmista. Assman piti puheenvuoronsa lähtökohtana monien maiden kouluissa aikanaan olleita suuria koululuokkia, jossa samassa luokassa oli monenikäisiä oppilaista. Tällaisissa luokissa koululaiset ovat kokeneet, mitä vastavuoroinen opetus ja oppiminen on (koululaiset opettivat myös toinen toisiaan). Assmannin mukaan museossa oppiminen on ennen kaikkea sitä, että kävijä pääsevät kosketuksiin erilaisten sisältöjen, erilaisten ihmisten ja erilaisten maailmankatsomusten kanssa. Museo tarjoaa siis kokemuksellisia oppimista kaikenikäisille. Oppiminen museossa on kuitenkin vapaaehtoista ja käynti museossa kilpailee monen muun vapaa-ajan aktiviteettien kanssa. Assmann korosti, että suurin osa eurooppalaisista museoista on paikkoja, jotka tarjoavat hyvin selkeästi rajattua tietoa menneestä ja nykyisestä tieteellisesti tarkasti esitettynä. Museoiden yhteiskunnallinen vastuu ei Assmannin mielestä ole riittävästi esillä, matkailun merkitys kylläkin. Museoilta vaaditaan enemmän yhteiskunnallisesti näkyvää toimintaa, joten museoiden kannattaa tuoda esiin museoita oppimisen paikkoina ja niiden on aktiivisesti oltava osa erilaisten ihmisten oppimisen prosesseja. Museoiden on päätettävä, että ne haluavat toimia tässä roolissa ja tehtävää on korostettava, kun neuvotellaan taloudellisista resursseista.

Museoiden on tuotava esiin oppimisen paikkoina (educational site) ja niiden pitäisi integroitua ja verkostoitua muiden - myös formaalin aikuisopetuksen ei vain lasten perusopetuksen - opetus- ja koulutusalan instituutioiden ja toimijoiden kanssa ja saada vastaavaa poliittista tukea. Museoilla on mahdollisuus tarjota taustoiltaan erilaisille ihmisille paikka oppimiseen ja tämä näkökulma on tuotava mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Museot tarjoavat tilan, jossa yhdistyvät erilaiset ihmiset, museon sisältö ja aika. Eurooppalainen kulttuuriperintö tarjoaa pitkän, vuosisataisen ymmärryksen dialogista, jossa lähtökohdiltaan erilaiset näkökulmat kohtaavat. Museon on oikeastaan tarkasteltava kaikkia toimintojaan oppimisen edistämisen näkökulmasta. Tämä vaikuttaa mm. museotyöntekijöiden rekrytointiin. Museon on kiinnityttävä oppimisen ja koulutuksen kentän hankkeisiin ja oppimisen alan organisaatioihin. Keskustelu näistä asioista on vasta alkamassa, mutta museoinstituution tulevaisuuden kannalta on oleellista pitää tavoitteena museon sosio-polittista roolia elinikäisen oppimisen kentällä.

Konferenssin ensimmäinen päivä päättyi workshoppeihin, joissa pohdittiin mm. Grundtvig-hakemuksen kirjoittamista, kulttuurien välistä dialogia, oppimista ja luovuutta aikuisiällä, museoiden vapaaehtoisia sekä aikuisten oppimisen arviointia. Avaramuseolaiset jakautuivat eri workshoppeihin.

Workshop Evaluating Adult Education oli osallistava ja toiminnallinen. Osallistujien tiedot ja kokemus arvioinnista vaihtelivat paljon, mikä oli vetäjien kannalta hankalaa, sillä mm. työpajan tehtävät oli laadittu ja aikataulutettu arviointiosaamista jo omaavien näkökulmasta. Työpaja aloitettiin kysymällä osallistujilta, miksi ylipäätään pitää arvioida? Osallistujien mukaan arviointia tehdään rahoituksen hankkimiseksi, laadun varmistamiseksi, käytäntöjen muuttamiseksi, yleisön tarpeisiin vastaamiseksi, oman osallistumisen reflektoimiseksi, vaikuttavuuden selvittämiseksi jne. Arvioinnissa on ensisijaista, että tiedetään toiminnan tavoite, mitä ryhdytään arvioimaan. Kouluttajat korostivat, että instituution tai toimijan, joka pyytää tai suunnittelee arvioinnin aloittamista, tulee pystyä kaikista ensimmäiseksi määrittelemään toiminnan tavoite, jota arvioidaan. Tämä on arviontityön pohja. Kouluttajat korostivat edelleen, että arviointi suunnitellaan tarpeeksi ajoissa ei sitten kun toiminta on käynnissä tai kuten vielä valitettavan usein toiminnan loppupuolella tai jopa toiminnan päätyttyä. Luennoitsijat perustelivat hyvin, miksi tavoite tulee olla tiedossa ennen arvioinnin aloittamista. Tavoite määrittelee ensisijaisesti sen, mitä menetelmiä arvionnissa tullaan käyttämään sekä tämä taas vuorostaan määrittelee arvioinnin aikataulun, materiaalin hankinta-aikataulun ja analysointimenetelmän ja tarvittavan ajan. Arviontityö on prosessiluonteinen, jossa ainoastaan oppimisen tulokset (learning outcomes) eivät ole fokuksessa, vaan prosessidokumentoinnilla saadaan taustatietoa oppimisen tuloksille.

Laajemmista arviointimalleista esiteltiin on brittiläinen GLO (Generic Learning Outcomes). Geneeriset taidot (esim. yleiset työelämätaidot tai siirrettävät taidot; kriittinen ajattelu, analyyttinen päättelykyky, ongelmanratkaisu, kommunikaatiotaito; yhteistoiminta, informaatiolukutaito, metakognitio, ongelmanratkaisu, luova ajattelu, itseohjattu oppiminen; oppimaan oppiminen; sosiaalinen rohkeus, kekseliäisyys, riskinotto, innostumisen ja innostamisen taito) ovat olleet tutkimuksen kohteena kansainvälisesti ekä formaaleissa että informaaleissa oppimisen ympäristöissä. Tutkimusta tällä alalla ja etenkin, kun kyseessä on aikuiset museossa oppijana, geneeristen taitojen kehittämiseen substanssipohjaisen kognitiivisen tiedon sijaan voitaisiin kiinittää enemmänkin huomiota. Luennoitsijat esittelivät myös GLO:n seuraavaa vaiheetta GSO Generic Social Outcomes, jota on kehitetty ainkin Britanniassa. Tämä menetelmä keskittyy geneeristen taitojen sijasta tai pureutuu yhteen gereeriseen osa-alueeseen, sosiaaliset taidot yhteisössä. RARPA (Recognising and Recording Progress and Achievement), on malli, jossa korostetaan erityisesti oppimisen prosessia. Arviointityökalun on kehittänyt NIACE (National Institute for Adult Continuing Education). Yksinkertainen koulutuksen järjestäjän/projektin toteuttajan työkalu on päiväkirja, jota pitää kirjoittaa koko koulutuksen tai projektin keston ajan. Toiminnallisessa osuudessa pienryhmissä tutustuttiin erilaisiin arviointimenetelmiin ja materiaalinkeräämiseen niiden puitteissa; mm. visuaalisiin, pre-post-menetelmiin (kirjallisiin) ja päiväkirjamuotoon. Jokainen ryhmä käsitteli omaa materiaaliaan ja esitteli ko. materiaalinkeräämismenetelmän hyviä ja huonoja puolia sekä mahdollisia kehittämisehdotuksia niihin.

Workshopissa Learning and Creativity in Adult life Trapholtin museon johtaja Karen Gron veti innostavan työpajan jossa kommentoitiin kahta valinnaista taideteosta omilla leikkikaluista, väripapereista, postikorteista ja puupalikoista kootuilla teoksilla. Omat työt kommentoivat joko varsinaisen teoksen omavalintaista teemaa tai esim. teoksen värejä yms. Gron kertoi myös kiinnostavista museon toimintamalleista mm. asiakkaiden kuratoimista näyttelyistä ja korosti myös taidekasvatuksen roolia tiedollisten kehysten luomisessa asiakkaille. Toisen osan workshopia veti Maria Bourke Irlannin kansallisgalleriasta (Keeper and Head of Education at the National Gallery of Ireland) . Hän esitteli kansallisgalleriassa kehitteillä olevaa aikuisille suunnattua tehtävälomaketta joka on tarkoitettu gallerian asiakkaille museokäynnin tueksi. Hän esitteli myös muita malleja joita ovat jo ottaneet tai suunnittelevat ottavansa käyttöön.

Kuva: Kalle Kallio
Konferenssin toisen päivän aloitti David Anderson, Victoria & Albert Museumin Learning and Interpretation -toimintojen johtaja. Anderson peräänkuulutti yleisöjen historian tutkimusta. Andersonin mukaan museoiden asennetta vähemmän koulutettuja ihmisiä kohtaan kuvaa usein fraasi dumbing down mikä tarkoittaa sitä, että asiat esitetään yli-yksinkertaistetusti ja yleisön kykyjä aliarvioidaan. Usein tämä liittyy erityisesti vanhempaan väestöön.

EAEA:n (European Association for the Education of Adults) pääsihteeri Gina Ebner tarkasteli museoiden roolia aikuisten oppimisessa ja kertoi yleisesti EAEA:n toiminnasta.


Kuva: Kalle Kallio


Tämän jälkeen esiteltiin viisi erilaista projektia tai ohjelmaa, joita museoissa on kehitetty aikuisille. Tällaisia olivat Saksan Emdenin Kunsthallen taiteilijoille ja taideopettajille tarkoitettu ohjelma, brittiläisen Stretch-järjestön vangeille järjestämä taideohjelma, italialaisten kehittämä nykytaiteen viittomakieli sekä Lontoon museoiden kehittämä verkostomalli museoiden ja aikuiskoulutustahojen yhteistyöhön, jota on käytetty mm. ESOL-opetuksessa (English for speakers of other languages). Lisäksi projektikoordinaattori Pauliina K. esitteli Avara museo -hanketta.

Iltapäivällä toteutettiin workshopit uudelleen (yhtä lukuun ottamatta samat kuin edellisenä päivänä). Toisen päivän Intercultural Dialoque -workshopissa tutkijat Simona Bodo ja Anna Maria Pecci kertoivat Lingua contro Lingua -projektista (MAP for ID). Harjoituksena tehtiin ryhmätyö, jossa erilaisiin museoiden monikulttuurisiin caseihin etsittiin ratkaisumalleja. Konferenssin yhteenvedon teki ansiokkaasti Essex Havard (NIACE) ja konferenssi päättyi NEMO – Network of European Museum Organisations) tarjoamiin päätösviineihin. Kaiken kaikkiaan konferenssi tarjosi hyvän mahdollisuuden kuulla millaisia projekteja, ohjelmia ja suunnitelmia eurooppalaisilla museoilla ja museo-organisaatioilla on aikuiskävijöihin liittyen. Lisäksi saimme näkyvyyttä Avara museo -hankkeellemme ja hankkeesta oltiin hyvin kiinnostuneita.

perjantai 15. lokakuuta 2010

Kokeile aikuisopiskelijan viikolla museokäyntiä!

Aikuisopiskelijan viikkoa vietetään Unescon aloitteesta jo yli 50 maassa. Viikon tehtävä on tiedottaa, motivoida, innostaa, aktivoida ja haastaa yhteistyöhön. Aikuisopiskelijan viikossa keskeistä on ajatus aikuisten kyvystä oppia kaikissa elämän vaiheissa, oppimisen hyödyistä työelämässä ja opiskelun ilosta rikkaana harrastuksena.

Viikon teema sopii mitä mainioimmin AVARA MUSEOn toiminta-ajatukseen! Porin museot ovat mukana aikuisopiskelijan viikolla tiedottamalla meneillään olevasta hankkeestamme. Viikon aikana hanke lanseerataan Porissa yleisölle. Porissa on aikomuksena koota kaupunkilaisista Avartajat -ryhmä ideoimaan hanketta yhdessä museoiden kanssa. Haku ryhmään käynnistetään myös aikuisopiskelijan viikon aikana.

Lue lisää: http://www.pori.fi/smu/sivut/index.php?p=693 

maanantai 11. lokakuuta 2010

TAP-näyttelyarviointimenetelmää testattiin

11.10.2010 Tietopankkiin lisättiin lyhyt juttu TAP (Thinking/Talking Aloud Protocol) menetelmän testauksesta. Haluatko vaihtoehdon kirjallisille asiakaspalautteille? Katso Tietopankista lisää.

torstai 7. lokakuuta 2010

Ennakkotietoa Avara museo -hankkeen järjestämästä koulutuksesta

Avara museo -hanke järjestää museoalan työntekijöille koulutusta, jonka avulla pyritään kehittämään aikuispedagogista osaamista museoissa. Syksyn 2010 aikana järjestetään ensimmäinen Avara museo -seminaari ja AVAAMO-opintoryhmät käynnistyvät.

Lue lisää Museoliiton verkkosivuilta!

keskiviikko 6. lokakuuta 2010

Kulttuurista hyvinvointia

Pauliina K. osallistui 28.9.2010 Hanasaaren - ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen järjestämään seminaariin Työ, terveys ja taide. Kulttuurin vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on teema, joka on ollut ”pinnalla” jo useamman vuoden ajan. Teema on laaja ja liittyy mm. sellaisiin aiheisiin kuin työhyvinvointi, työurien pidentäminen, elinikäinen oppiminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja kansalaisten aktivointi. Samoja teemoja tarkastellaan osaltaan myös Avara museo -hankkeessa.

Hanasaari on järjestänyt tähän mennessä jo useita kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyviä seminaareja. Tämänkertaisen seminaarin tavoitteena oli edistää keskustelua työn, terveyden ja taiteen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja tarjota mahdollisuus kuulla uusinta uutta pohjoismaisilta alan asiantuntijoilta.

Avara museo -hankkeen kannalta antoisinta seminaarissa oli kuulla millaisia lähestymistapoja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin on, millaisia projekteja on toteutettu tai ollaan toteuttamassa Pohjoismaissa sekä miten valtiovalta suhtautuu aiheeseen omissa toimenpideohjelmissaan. Heti seminaarin aluksi kuulimme Sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmajohtajan Maija Perhon ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtajan Marja Vaaraman esittelemänä hiljattain valmistuneesta Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelmalla saatiin hallituksen terveyden edistämisen politiikkaohjelmaan kirjattua taiteen ja kulttuurin tutkitusti hyvää tekevä ja terveyttä edistävä vaikutus. Ohjelmassa esitetään 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Museot mainitaan suoraan kahdessa toimenpide-ehdotuksessa: toisen ehdotuksen tavoitteena on etsiä aktiivisesti kuntalaisten käyttöön lisää yhteisiä toiminta- ja kohtaamispaikkoja. Kirjastoja, kansalais- ja työväenopistoja sekä museoita tuetaan tässä tavoitteessa. Toisen ehdotuksen mukaan taide- ja kulttuurilaitoksia sekä muita kulttuurialan toimijoita kannustetaan pitkäjänteiseen ja järjestelmälliseen yleisöyhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluyksiköiden, muiden laitosten, koulujen sekä työpaikkojen kanssa. Mm. museot toteuttaisivat toimintaa paikallis- ja aluetasolla.

Puheenvuorojen jälkeen virinneessä keskustelussa yleisön joukosta esitettiin epäilys siitä onko toimenpideohjelmassa ideoitujen uudistusten toteuttamiseen kuitenkaan varattu taloudellisia resursseja. Nykyisillä resursseilla nimittäin monet kulttuuriorganisaatiot eivät näitä tehtäviä pysty toteuttamaan. Aiheellinen epäilys. Vastauksen perusteella rahaa on jonkin verran käytettävissä, mutta suurista summista ilmeisesti ei ole kyse.

Mielenkiintoista oli se, että pohjoismaiset vieraat pitivät Suomea edelläkävijänä siksi, että toisin kuin muissa Pohjoismaissa täällä asiassa on edetty myös valtionhallinnon tasolla ja saatu aikaan toimenpideohjelma.

Pohjoismaisen kulttuuri- ja terveysyhteistyö -hankkeen toiminta oli minulle aivan uusi tuttavuus. Kyseessä on syksyllä 2011 päättyvä hanke, jonka tavoitteena on rakentaa kulttuuri- ja terveysyhteistyölle toimiva verkosto , tietopankki, konferenssi ja pysyvä yhteistyöorganisaatio. Suomesta hankkeen työryhmässä ovat edustajat Folkhälsanista ja Hanasaaresta.

Uumajan kaupungin senioreille tarkoitetut kulttuuripalvelut tekivät vaikutuksen. Koordinaattori Eleanor Bodel esitteli kaupungin Kultur för seniorer - Kultur och hälsa -verkostoa, joka esimerkiksi vuonna 2007 järjesti 7552 senioreille suunnattua tilaisuutta alueella: mm. kuorolaulua, liikuntaa, tanssia ja käsitöitä. Verkoston toiminnassa on mukana useita järjestöjä ja vapaaehtoisia. Tilaisuudet ovat usein sukupolvien välisiä niin, että paikallisten oppilaitosten opiskelijat osallistuvat toimintaan. Esimerkiksi yli 200 hengen senioreista ja paikallisen musiikkikoulun oppilaista koottu kuoro, joka laulaa rokkia, kuulosti mielenkiintoiselta! Uumajan toimintamallista on julkaistu myös käsikirja.

Iltapäivällä pienryhmissä jatkettiin eri aiheiden käsittelyä. Valitettavasti ryhmä, johon olin ilmoittautunut ja joka olisi käsitellyt Kulttuurin ja terveyden ajankohtaisia tutkimuksia, oli peruuntunut. Koulutuksen muutostarpeita käsitellyt pienryhmä, johon osallistuin, sai aikaan mielenkiintoista keskustelua erityisesti siitä millaista osaamista kulttuuri- ja terveysteeman yhdistäminen vaatii työelämässä, miten näiden vaatimusten tulisi heijastua alan opintoihin sekä kuinka kulttuurialan ja sosiaali- ja terveysalan opinnot voisivat hyödyntää toinen toisiaan (lähinnä amk-tasolla).

Päivä päättyi kurkistukseen ihmisen aivoihin. Kolme eri tavoin aivojen toimintaan erikoistunutta lääkäriä Göteborgin yliopiston Kultur och hälsa -keskuksesta tarkastelivat kulttuurin vaikutusta aivoihin ja sitä kautta ihmisen toimintaan ja hyvinvointiin. Selväksi tuli ainakin se, että aivot ovat muovautuva elin ja niiden toimintaan voidaan vaikuttaa: uusia aivosoluja, yhteyksiä ja rakenteita muodostuu aivoissa jatkuvasti. Ja rikastuttava ympäristö (mm. kulttuurin harrastaminen) vaikuttaa aivoihin positiivisesti!

perjantai 1. lokakuuta 2010

Porin taidemuseon AVARANA tavoitteena kovempi tungos museossa

Taidemuseokäyntejä on monenlaisia. Joskus olen kuljeskellut yksinäni kaikuvissa saleissa omia askeleitani kuunnellen, joskus venyttänyt hermojani pitkissä jonoissa ja koettanut tunkea massan mukana teokselta toiselle. Ensimmäisen tilanne on teoksiin keskittymisen kannalta periaatteessa erinomainen, mutta kumpikaan esimerkki ei ehkä ole ideaalitilanteesta. Museokäynti voi olla elämyksellinen yksin tai ryhmässä. Yksin näyttelyyn voi tutustua omien mieltymystensä mukaan omassa tahdissaan. Yhdessä jonkun toisen kanssa tuleekin yllättäen syvennyttyä johonkin teokseen jonka muuten olisi ohittanut. Ajatusten vaihtaminen toisten näyttelykävijöiden kanssa rikastaa parhaimmillaan kokemusta todella paljon.

Porin taidemuseon osahankkeen AVARA MUSEO – aikuisväestö, seniorit ja karttuva kulttuuripääoma perustana on ajatus museosta paikkana, jossa taiteen ja yleisön kohtaamisista syntyy tilanteita elämyksille ja elinikäiselle oppimiselle. Yleisön sijasta voidaan vielä mieluummin puhua monikossa yleisöistä. Yleisöt muodostuvat yksilöistä, erilaisista ihmisistä erilaisine odotuksineen, ennakkoluuloineen ja toiveineen. Hankkeemme yksi tavoite on selvittää aikuiskävijöiden odotuksia, tietääksemme missä olemme tähän mennessä onnistuneet, mitä emme ole tulleet ajatelleeksi, ja miten voisimme parantaa palvelujamme.

Kiinnostavimpana haasteenamme on pohtia mitä kaikkea taidemuseo avoimena oppimisympäristönä voi oikeastaan olla? Minkälaisia ryhmiä aikuisten joukossa on? Onko hedelmällistä kohdentaa palveluja iän, sukupuolen, erityiskiinnostuksen tai erilaisten tarpeiden mukaan? Minkälaisia saavutettavuuskysymyksiä täytyy ratkaista kun taidemuseostamme rakennetaan avointa oppimisympäristöä? Tässä vaiheessa kysymyksiä on paljon!

Museot ovat perinteisesti olleet paikkoja, joissa museolla on vahva asiantuntijan ja oman erityisalansa tiedon auktoriteetin – ”portinvartijan” – rooli. Nykyään tästä ajattelusta on paljolti luovuttu ja taiteen ja yleisön kohtaamista pidetään hetkenä jolloin teoksen merkitykset syntyvät, ja jokainen kohtaaminen nähdään yhtä arvokkaana. Viime viikon AKTIIVI –verkoston seminaareissa Helsingissä puhuttiin paljon yleisöjen ottamisesta mukaan oppimisen sisältöjen rakentamiseen. (katso http://elgg.mcampus.fi/aktiivi/pg/pages/view/1313/ )Yksin oppimisen sijaan elinikäisessä oppimisessa pidettiin tärkeänä yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta. Tietojen ja kokemusten jakaminen muiden kanssa nähdään mielekkääksi ja hyvin toimivaksi tavaksi oppia. Tämä on hyvä lähtökohta myös keskustelevalle museo-oppimiselle.

Koska aikuisväestössä on edelleen paljon myös museoiden ei-kävijöitä, ajattelemme että museoiden ymmärtäminen oppimisympäristöksi voisi tuoda meille myös uusia yleisöjä ja aktivoida nykyisiä. Kun museo käsitetään avoimeksi oppimisympäristöksi, on kenties helpompi nähdä että museon tarjoamia sisältöjä voi lähestyä omista lähtökohdistaan, hakea sitä mikä juuri itselle tuntuu kiinnostavimmalta. Elämyksiä, tietoa, tunteita, uusia ajatuksia!

tiistai 28. syyskuuta 2010

Palkintojen jakoa


En mitenkään voi olla hehkuttamatta tänään saamaamme Pedaalin palkintoa! Varsinaisesti Avaraan museoon se ei kohdistu, mutta välillisesti kyllä. Nimittäin Avara museon Moniäänistä museota ei olisi ilman tamperelaista TAITEtta, ilman TAITEn pilottia ei myöskään olisi kaupungissamme ollut tätä mainiota poikkihallinnollista mallia, eikä TAITEn tuottamaa Taidekaarta.

TAITE on saavuttanut mitä ilmeisemmin 10 vuoden iän. Sen alkua on vähän hankala laskea koska alkuun mahtui paljon pätkärahaa. TAITEn nimessäkin projekti on roikkunut vielä pitkään vaikka sen toiminta vakiintui vuonna 2005 lähtien vakituisten toimien myötä. Alkunsa tämä mainio malli sai kahden Marjaanan, Kalliokosken ja Herlevi-Turusen ajatuksista elävöittää museoiden opastettuja kierroksia. He tulivat museomaailmaan ulkoa, koulusta ja päiväkodista ja toivat tullessaan totta vie terveellisen tuulahduksen. Itse pääsin osalliseksi tähän humuun vuoden 2003 alusta (muistaakseni:) seurattuani sitä ennen tiiviisti heidän matkaansa museomaailmassa. TAITE nimikin otettiin käyttöön suurin piirtein näihin aikoihin.

Näen itse Pedaalin myöntämän palkinnon arvokkuuden myös moniammattillisuuden palkintona. Nykyisessäkin TAITEssa meitä on moneksi ja se on meille suureksi rikkaudeksi.

Tätä moninaisuutta tullaan vaalimaan myös Moniäänisessä museossa, taitemaisuutta ja hullunrohkeuttakaan unohtamatta :)
Kuva voi olla hieman rakeinen, onhan se jo TAITEn 'varhaisilta' vuosilta. Palkintomme peruskallion äärellä: Marjaanat työssään.

maanantai 27. syyskuuta 2010

Terveisiä MumAE-konferenssista Kööpenhaminasta (23.9-30.9.2010)

Pikaisimmat terveiset Museums meet Adult Educators-konferenssista. Konferenssin yksi aktiivisimmista järjestäjistä oli Englannin kansallinen NIACE The National Institute of Adult Continuing Education, kotisivu http://www.niace.org.uk/. Insituutin ajatus on rohkaista aikuisia kaikenlaisen oppimisen ääreen. Paikalla oli tutkijoita mm. Simon Beer, Essex Havard, Jan Novitzky, jotka ovat tehneet pitkään työtä informaalien oppimimisen paikkojen parissa kuten museot ja kulttuurilaitokset.

Toinen mielenkiintoinen linkki on EAEA European Association for the Education of Adults, jota esitteli pääsihteeri Gina Ebner Brysselistä. EAEA:n tiedotusosasto on Suomessa, josta sanotaan heidän kotisivullaan http://www.eaea.org/fi/index.php?k=3058 :
Toimisto koostuu yhdestä työntekijästä, Johanni Larjangosta. Useimmiten hänet löytää tietokoneensa äärestä lisäilemässä uusia tietoja EAEA:n kotisivuille, mutta hän osallistuu myös seminaareihin ja tapaamisiin, yrittäen elää elinikäisen ja elämän täyteisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

NIACEn henkilökunnan kanssa keskusteltiin yhteisistä mielenkiinnon rajapinnoista, joiden eteen tullaan ehkä työskentelemään ensi vuoden aikana tai tulevaisuudessa yleensä. Yhteydenotto Suomen EAEA tiedotustoimistoonkaan on työn alla. Miten asiat alkavat kehittyä, kerrotaa siitä lisää täällä.

perjantai 17. syyskuuta 2010

Babelista moniääniseen


Loppukesän ja syksyn aikana olen tutustunut useampaankin hienoon museopalvelukokonaisuuteen jotka tavalla tai toisella liittyvät maahanmuuttajiin tai monikulttuurisuuteen. Muutama viikko sitten vierailin Tennarissa tutustumassa Babel-pajojen toimintaan. Ajatus siitä että maahanmuuttajataustainen taiteilija toimii työpajavetäjänä ilman rasitetta siitä että hänen täytyisi jollain tavalla tehdä syntyperänsä mukaista taidetta, tuntui yhtäkkiä uudelta ja virkistävältä. Niinhän sen pitääkin olla, mutta silti sitä ei ehkä tule ajatelleeksi. Miksi sitä mieltää jonkun kulttuurin edustajan toimimaan aina oman syntyperäisen kulttuurinsa perimmäisenä vaalijana ja että taiteilijan 'pitäisi' jatkaa niitä oman kulttuurin perinteitä? Olisihan vallan kamala tilanne jos minun oletettaisiin tekevän käsityöpajan vetäjänä aina ja pelkästään esim.löttöjä tai virsuja koska ne liippaavat suomalaiseen perinteeseen.
Myös taiteiljoiden panos pajojen tiedottamisessa on hienosti huomioitu. Maamiehen on syystä tai toisesta helpompi saada viesti eteenpäin kuin museon tiedottajan tai museolehtorin. Onhan se nähty että tiedotettu on mutta kukaan ei tule. Helposti siitä vedetään johtopäätös että tarjottu palvelu ei kiinnosta kohderyhmää, esim. maahanmuuttajia, kun itse asiassa tiedotustapa tai -kanava on saattanut olla vääränlainen.
Moniääninen museo -kurssi saatiin käyntiin tällä viikolla. Ensimmäisellä tapaamiskerralla mukana oli 6 sosiaalista kurssilaista. Tunnelma oli hyvä ja itselleni vahvistui usko siitä että ryhmänä saamme aikaan paljon. Kurssilaisemme ovat meidän asiantuntijoita, eivät niinkään oman syntyperänsä kautta vaan maahanmuuttajan kokemuksen kautta, sekä yhtä vahvasti aikuisuuden kautta. Koska Moniäänisen museon tavoite on kehittää uusia (ja vahvistaa vanhoja) museopalveluja maahanmuuttajille, me keskitymme väistämättä myös aikuisille suunnattuun museopedagogiaan. Ja siinähän saadaan syödä aika monta pullaa ja kumota kuppi jos toinenkin kahvia ja teetä ennen kuin näissä asiossa päästään edes puoleen väliin.
Kuka voi edustaa mitäkin ryhmää on sitä monimutkaisempi kysymys mitä pidemmälle asiaa pohtii. Jotta saisimme kattavasti edustettua ryhmässämme kaikki Tampereella asuvat maahanmuuttajat heidän kansallisuuksiensa puolesta, tulisi meillä olla kurssilla noin 100 osallistujaa. Seuraava kysymys olisi tietysti se voiko kukaan edustaa kansallisuuttaan yksin. Voinko minä olla suomalaisuuden asiantuntija -en taatusti. Tästäkin syystä kurssin lähtökohtana on enemmänkin maahanmuuttajan kokemus vieraassa maassa kuin yksittäinen kansallisuus.
Näitä asioita muun muassa mutustelemme seuraavassa tapaamisessamme :)

maanantai 6. syyskuuta 2010

Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille: Tietopankki

Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille: Tietopankki

Mainitsin hanketapaamisessamme eilen Collect and Share linkin. Kotisivu löytyy osoitteesta: http://www.collectandshare.eu/ Sivusto sisältää tosi paljon materiaalia, joten sovitiin eilen tapaamisessamme, että jos tänne lähetetään linkkejä toisille tiedoksi, ei lisätä vain linkkiä, että "tässä aiheesta lisää" "tai tässä olisi lisätietoa aiheesta", vaan tulee lyhyesti kuvailla, mitä erityistä sivustolta löytyy. Yritän siten lyhyesti: Collect and share on jo "vanha linkki (tässä media-ajassa)" luotu yli viisi vuotta sitten ja aktiivista tapahtumaa on ollut etenkin silloin. Suomen linkki näyttää ohjaavan Kiasmaan (vuoden 2004 tiedoilla), joten olisi kiva kuulla jotakin Kiasmasta, miten hanke on nykyään siellä esillä, aktiivisessa käytössä ta miten jatkunut. Mielenkiintoista on lukea suomalaisen Sanna Rekolan artikkeli: http://www.collectandshare.eu/good/index.aspxHankkeessamme olemme kehittämässä myös hyviä käytäntöjä aiheesta aikuiset oppijana museossa sekä tämän tiedon levittämistä, joten mielenkiintoinen kohta sivustossa on osoitteessa http://www.collectandshare.eu/studies/search.aspx(ja klikkaillen: homepage - case studies - case studies sivuston ensimmäiseltä riviltä klikataan "To search the case study database, please klick") Eli tästä halusin kertoa: täältä voi hakea eurooppalaisia hankkeita (vertailla löytyykö oman kohderyhmän hankkeita muualta, tai millaisia on ollut noin 2000-luvun puolivälissä), jotka liittyvät aikuisiin tai elinikäiseen oppimiseen: esim. valitsin kokeilumielessä ikäluokaksi 16-25, participants (tässä puhutaan tosiaan participants ei esim. kävijä) migrants, ja sain 10 hanketta, jotka ovat käsitelleet nuoria maahanmuuttajia. Meidän hankkeen kannalta, siellä näyttää olevan kohderyhmä työttömät, seniori-hankkeita saa selville hakemalla ikäluokan mukaan. Sivuston ja linkin takana on paljon samoja ihmisiä, jotka ovat järjestämässä/esíintymässä tulevassa Museum meet Adult Education -konferenssissa Kööpenhaminassa tämän vuoden syyskuussa, josta varmaan lisää tapahtuman jälkeen tässä blogissa. Ja lopuksi summa summarum ja itsearviointia: vieläkin pitäisi saada lyhyemmin ilmaistua asioita. Mutta tästä aloitan.

Werstaan Avaran museon syksyn esite on ilmestynyt


Werstaan Avaran museon syksyssä on luvassa kaikenlaista mukavaa. Syksyn ohjelmasta on painettu esite, jota levitetään työttömille ja lomautetuille. Esite sisältää perheen vapaalipun Werstaalle. Ohjelmassa on viikoittain näyttelykierroksia ja työpajoja. Meirän kaupungin Aune-rouvan iltapäiväkierroksella pääsee tutustumaan kaupungin väkeen ja Museokirjapainoon. Metallin hohto-työpajassa valetaan pieni metalliesine ja Tekstiilin taika-kierros johdattaa Finlaysonin nostalgisten froteiden äärelle. Syksyllä avautuvat näyttelyt Likainen menneisyytemme ja Metsäkansa valottavat suomalaisen arkielämän kehitystä ja puhtauskäsitysten muuttumista savupirtistä suihkusaippuaan. Näyttelyihin liittyy myös luentopäivä sekä koko perheen tapahtuma Vähän siistiä!,joka valloittaa Werstaan lokakuussa.

torstai 19. elokuuta 2010

Mennyttä ja tulevaa

Avara museo -hanke alkoi virallisesti vuoden 2010 alussa, joten ensimmäisen puolen vuoden etappi on jo ohitettu. Ensimmäiset kuukaudet ovat menneet paljolti uusien asioiden opettelussa ja tulevan suunnittelussa. Yksi kaltaisemme monen toteuttajan verkostohankkeen haasteita on se, että kaikki mukana olevan toimijat eivät pääse starttaamaan samaan aikaan. Projektityöntekijät aloittavat työnsä eri aikaan ja kaikki tarvitsevat luonnollisesti oman aikansa hankkeen asioihin tutustumiseen. Lopullinen porukkamme alkaa kuitenkin nyt olla koossa.

Ensimmäisten kuukausien aikana osahankkeissa on tehty paljon työtä sidosryhmiin tutustumisen ja heidän hankkeeseen sitouttamisen parissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää museoissa olevaa aikuispedagogista osaamista ja siihen liittyviä toimintoja. Aikuiset museokävijöinä ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Osahankkeissa keskitytään senioreihin, maahanmuuttajiin, työttömiin sekä yrityksiin ja yritysten työntekijöihin. Näiden ryhmien kanssa toimivia Avara museo -hankkeen sidosryhmiä ovat esimerkiksi työttömien yhdistykset, maahanmuuttajien kanssa toimivat tahot sekä kuntien kulttuuri- ja sosiaalitoimet.

Avara museo -hankkeen tausta-ajatuksena on se, että jotta museot voisivat kehittyä houkuttelevimmiksi ja kiinnostavimmiksi oppimisympäristöksi aikuisille, tulee museoissa työskentelevien oppia lisää siitä miten aikuiset oppivat. Tämä tarkoittaa jo olemassa olevan sekä uuden tiedon ja osaamisen levittämistä koulutuksen ja tiedotuksen avulla.

Marraskuussa järjestetään ensimmäinen Avara museo -seminaari Tekniikan museolla Helsingissä. Tämän museoalan työntekijöille suunnatun, mutta kaikille avoimen, seminaarin ohjelmaa kootaan parhaillaan. Jo tätä ennen hankkeen puitteissa koulutetaan museoammattilaisia: Porin taidemuseo järjestää 28.8. museotyöntekijöiden koulutuspäivän, jonka aiheena on Näkövammaisen asiakkaan kohtaaminen museo- ja näyttely-ympäristössä. 2.9. Porin taidemuseossa museotyöntekijöitä koulutetaan otsikolla ”Yleisön tietotaidon hyödyntäminen osana museoiden opaskoulutusta ja asiakaspalvelun kehittämistä”. Koulutukset on suunnattu erityisesti Porin taidemuseon sekä Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston pedagogiselle ja asiakaspalvelutyötä tekevälle henkilökunnalle. Ne ovat avoimia myös Avara museo -hankkeen muille osatoteuttajille ja Rauman museoille. Syksyn kuluessa Tampereen museoiden museopedagoginen TAITE-yksikkö aloittaa omassa osahankkeessaan monikulttuuristen museo-oppaiden koulutuksen.

Koulutusten lisäksi hankkeen museoissa järjestetään lukuisia aikuisille suunnattuja opastuksia ja työpajoja. Mielenkiintoinen syksy luvassa!

torstai 12. elokuuta 2010

Avara museo -blogi avautuu

Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -hankkeen blogi avautuu. Hankkeen sisällä on pitkään pohdittu sopivaa työkalua verkkotiedottamiselle. Aluksi olimme sitä mieltä, että perinteinen verkkosivusto on meidän hankkeellemme sopivin vaihtoehto. Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman AKTIIVI-koordinaatiohanke on kuitenkin toivonut hankkeilta nimenomaan blogin kautta tapahtuvaa tiedotusta: se on ajankohtaista, interaktiivista ja joustavaa. Nyt vastaamme tähän toiveeseen.

Avara museo -hanke on 3-vuotinen, seitsemän osatoteuttajan muodostama projekti, jonka tavoitteena on kehittää museoita aikuisten oppimisen paikkoina. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea museoalan työntekijöiden aikuispedagogista osaamista sekä uusia toimintamalleja kehittämällä.

Tässä blogissa on tarkoitus kirjoittaa hankkeen etenemisestä, tapahtumista, uusista tai vanhoista ideoista ja ajatuksista. Kirjoittajat ovat hankkeen projektityöntekijöitä, joskin päävastuu blogin päivityksestä on hankkeen koordinaattorilla Suomen museoliitossa.

Avara museo -hankkeen perustiedot löytyvät alasivulta ”Tietoja hankkeesta”. Yhteensä seitsemän osahankkeen kuvaukset puolestaan alasivulta ”Hankkeen osatoteuttajat”. Hankkeessa työskentelevät henkilöt esitellään yhteystietoineen "Keitä me olemme?" alasivulla.