torstai 4. heinäkuuta 2013

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen

Kevään työskentelyn tuloksena hankkeessa tuotettiin Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Julkaisun tarkoitus on tukea museoissa työskenteleviä asiantuntijoita oman työnsä kehittämisessä.

Opas keskittyy siihen, miten museoiden palveluita voitaisiin entistä enemmän kehittää yhdessä sekä museotyöntekijöiden kesken että yhteistyössä asiakkaiden ja kansalaisten kanssa. Oppaassa perustellaan miksi museopalveluja kannattaa tuotteistaa, käydään konkreettisesti läpi tuotteistammista vaiheittaisena prosessina, kuvataan hyviä toimintakäytäntöjä, työkaluja ja malleja sekä tuodaan esille Avata museo -hankkeessa toteutettuja esimerkkejä tuotteistamisesta.

Opas on ladattavissa Museoliiton verkkosivuilta osoitteesta http://www.museoliitto.fi/index.php?k=11191.

Museopalveluiden tuotteistamista pohdittiin 5.6. hankkeen järjestämässä Museopalveluiden tuotteistamistyöpajassa. Koulutuspäivän ohjelma ja esitykset löytyvät täältä: http://www.museoliitto.fi/index.php?k=11190.

Avara museo -hanke on toimintansa osalta päätöksessään. Kesällä ja alkusyksyllä keskitytään vielä loppuraportointiin. Suuret kiitokset kaikille hankkeen toimintaan osallistuneille. Uskomme ja toivomme, että hankkeen tulokset jäävät elämään ja kehittyvät edelleen. 

Aurinkoista kesää!Avara museo -hanke palkittiin!

Suomen museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on myöntänyt hankkeellemme Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon. Kiitos ja kumarrus!

Lue lisää täältä http://www.museoliitto.fi/jasentiedotteet.php?aid=11165&k=10665&d=2013

tiistai 7. toukokuuta 2013

Museopalvelut mietinnässä

Avara museo -hankkeessa on kevään aikana työskennelty museopalveluiden tuotteistamisen parissa. Kukin hankemuseo tuotteistaa kevään aikana yhden museopalvelun. Kokemukset tuotteistamisprosessista kootaan yhteen pieneksi Museopalveluiden tuotteistamisoppaaksi, joka esitellään, yhdessä muiden kokemusten kanssa, 5.6. järjestettävässä Museopalveluiden tuotteistamistyöpajassa.

Sitä odotellessa kannattaa lukea tämä hyvä juttu Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE:n tekemästä työstä museopalveluiden parissa: Museopalvelut osaksi hoitosuunnitelmaa.


keskiviikko 23. tammikuuta 2013

Välitilinpäätös ja jatkoaika

Hankkeen loppujulkaisu Avarampi
museo aikuisille on ladattavissa
osoitteesta
www.museoliitto.fi/avaramuseo/loppujulkaisu

Hyvää vuoden alkua Avara museo -hankkeesta! Kolmivuotisen hankkeemme oli määrä päättyä vuoden 2012 lopussa. Syksyllä järjestimme päätösseminaarin ja julkaisimme hankkeen loppujulkaisun. Syksyn aikana kävi kuitenkin ilmi, että hankkeellamme on jäämässä jonkin verran ESR-avustusta käyttämättä, joten aloimme suunnitella jatkoaikaa. Jatkoajalla, joka käytännössä kattaa tammi-kesäkuun, on tarkoitus jatkaa hankkeessa jo aloitettua palveluiden tuotteistamistyötä.

Välitilinpäätöksenä voin todeta, että olemme saaneet paljon aikaan. Hankkeessa on kehitetty ja testattu useita uudenlaisia yleisötyön toimintamalleja, järjestetty koulutusta, pohdittu museoiden yleisöjä, oppimista ja museoita oppimisen ympäristöinä ja solmittu lukuisia uusia yhteistyökuvioita. Vuoden 2013 alussa tehty seurantaraportti osoittaa, että hankkeen toimintoihin on osallistunut lähes 200 ihmistä yhteensä 1815 henkilötyö- ja koulutuspäivän ajan! Lyhyemmän ajan hankkeeseen tai sen tiedotustilaisuuksiin on osallistunut vielä satoja ihmisiä lisää. Museoalan koon huomioon ottaen hanke on tavoittanut alan työntekijät kiitettävästi.

Aktiivi-koordinaatiohankkeen myötä Avara museo -hankkeessa alettiin pohtia palveluiden tuotteistamista erityisesti asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Huomasimme, että palveluiden asiakaslähtöinen tuotteistaminen tarkoittaa käytännössä museon yleisötyön ja palveluiden laadun kehittämistä. Aloittamamme työ jäi kuitenkin hieman kesken ja tuotteistamisosaaminen vajavaiseksi. Keväällä 2013 jatkamme tutkimusprofessori Marja Toivosen kanssa hankkeessa kehitettyjen toimintamallien tuotteistamista. Tavoitteena on kevään aikana saada valmiiksi toimintamallien tuotteistamisprosessi sekä kuvata tuotteistamisprosessi tuotteistamistyökaluksi ja apuvälineeksi koko museoalalle. Kesäkuun 5. päivä järjestetään museoalalle tuotteistamistyöpaja, jossa kevään oppeja jaetaan eteenpäin. Pysykää kuulolla!