Tietoa hankkeesta

Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -ESR-hanke

Museot ovat paikkoja, jotka mahdollistavat elinikäisen oppimisen ajatuksen toteutumisen avoimessa ja informaalissa ympäristössä. Museoiden on myös todettu muiden kulttuuripalveluiden ohella lisäävän ihmisten hyvinvointia. Avara museo -hankkeen avulla pyritään kehittämään museoista erilaisille aikuisryhmille avoimempia ja kiinnostavampia oppimisen paikkoja.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen museoliitto. Osatoteuttajia ovat lisäksi Porin taidemuseo, Satakunnan Museo, Tampereen museoiden museopedagoginen TAITE-yksikkö, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas sekä CICERO Learning -verkosto/Helsingin yliopisto.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat museoiden työntekijät, joiden aikuispedagogista osaamista hankkeella pyritään lisäämään. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat erilaiset aikuisryhmät, joille hankkeessa mukana olevat toimijat kehittävät uusia toimintamalleja ja palveluita. Tällaisia ovat työttömät ja lomautetut, maahanmuuttajat, varttunut väestö ja seniorit sekä yritysten työntekijät.

Hankkeessa järjestetään tapahtumia, työpajoja ja koulutustilaisuuksia sekä kehitetään uudenlaisia toimintamalleja museoiden aikuiskävijöille. Aikuiskävijöiltä saadun palautteen perusteella toimintamalleja arvioidaan ja kehitetään edelleen. Hankkeen puitteissa saavutettua uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisesti museoalan ammattilaisille sekä laajemminkin kulttuuriperintö- ja taidealojen parissa työskenteleville tahoille. Hankkeen tuloksista tiedotetaan mm. hankkeen verkkosivujen, hankkeen aikana järjestettävien kolmen asiantuntijaseminaarin sekä hankkeen loppujulkaisun avulla.

Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -hanke käynnistyi 1.1.2010. Hanke on 3-vuotinen. Hankkeelle on myönnetty rahoitus opetusministeriön hallinnoimasta Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi ESR kehittämisohjelmasta. Rahoittavana viranomaisena on Lapin ELY.