keskiviikko 23. tammikuuta 2013

Välitilinpäätös ja jatkoaika

Hankkeen loppujulkaisu Avarampi
museo aikuisille on ladattavissa
osoitteesta
www.museoliitto.fi/avaramuseo/loppujulkaisu

Hyvää vuoden alkua Avara museo -hankkeesta! Kolmivuotisen hankkeemme oli määrä päättyä vuoden 2012 lopussa. Syksyllä järjestimme päätösseminaarin ja julkaisimme hankkeen loppujulkaisun. Syksyn aikana kävi kuitenkin ilmi, että hankkeellamme on jäämässä jonkin verran ESR-avustusta käyttämättä, joten aloimme suunnitella jatkoaikaa. Jatkoajalla, joka käytännössä kattaa tammi-kesäkuun, on tarkoitus jatkaa hankkeessa jo aloitettua palveluiden tuotteistamistyötä.

Välitilinpäätöksenä voin todeta, että olemme saaneet paljon aikaan. Hankkeessa on kehitetty ja testattu useita uudenlaisia yleisötyön toimintamalleja, järjestetty koulutusta, pohdittu museoiden yleisöjä, oppimista ja museoita oppimisen ympäristöinä ja solmittu lukuisia uusia yhteistyökuvioita. Vuoden 2013 alussa tehty seurantaraportti osoittaa, että hankkeen toimintoihin on osallistunut lähes 200 ihmistä yhteensä 1815 henkilötyö- ja koulutuspäivän ajan! Lyhyemmän ajan hankkeeseen tai sen tiedotustilaisuuksiin on osallistunut vielä satoja ihmisiä lisää. Museoalan koon huomioon ottaen hanke on tavoittanut alan työntekijät kiitettävästi.

Aktiivi-koordinaatiohankkeen myötä Avara museo -hankkeessa alettiin pohtia palveluiden tuotteistamista erityisesti asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Huomasimme, että palveluiden asiakaslähtöinen tuotteistaminen tarkoittaa käytännössä museon yleisötyön ja palveluiden laadun kehittämistä. Aloittamamme työ jäi kuitenkin hieman kesken ja tuotteistamisosaaminen vajavaiseksi. Keväällä 2013 jatkamme tutkimusprofessori Marja Toivosen kanssa hankkeessa kehitettyjen toimintamallien tuotteistamista. Tavoitteena on kevään aikana saada valmiiksi toimintamallien tuotteistamisprosessi sekä kuvata tuotteistamisprosessi tuotteistamistyökaluksi ja apuvälineeksi koko museoalalle. Kesäkuun 5. päivä järjestetään museoalalle tuotteistamistyöpaja, jossa kevään oppeja jaetaan eteenpäin. Pysykää kuulolla!